Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Proiecte

Axa Prioritara III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele Privat și Public”

Domeniul Major de Intervenție 3” Susținerea E-Economiei”

Operațiunea 1 „Sprijin pentru Sistemele Tic Integrate și Alte Aplicații Electronice pentru Afaceri”

S.C. FERMIT S.A. RÂMNICU SĂRAT
Titlu proiect: "Creşterea eficienţei firmei FERMIT SA prin reorganizarea proceselor interne" - "Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala"

Contract POS CCE: Nr. 1308/331/16.12.2013
Cod SMIS: 46259

Valoarea alocarii financiare nerambursabile acordate : 402.312,51 lei, din care:
 • Valoarea alocării financiare nerambursabile acordate din Fondul European de Dezvoltare Regionala: 332.712,45 lei
 • Valoarea alocării financiare nerambursabile acordate din bugetul national: 69.600,06 lei
Anul alocării: 2014
Valoarea totală a plăților efectuate la finalizarea proiectului: 815.111,97 lei

Obiectivul general al proiectului:

Cresterea productivității și competitivității pe piață și dezvoltarea viitoare a întreprinderii prin eficientizarea activității interne bazată pe un sistem informatic modern și performant care să sustină obiectivele strategice de afacere.

Obiective specifice:

 1. Extinderea soluției informatice integrate de tip ERP existente la o versiune actuală și performantă prin achiziționarea de licențe, aplicații și servicii minim necesare pentru extinderea sistemului informatic existent
 2. Implementarea celor mai noi soluții si tehnologii informatice integrate în gestiunea și planificarea producției în domeniul componentelor auto
 3. Soluții informatice conforme cu cerințele specifice ale legislației românești
 4. Implementarea celor mai noi soluții software pentru activitatea de proiectare in producție prin achizitionarea unui pachet software de proiectare 3D

Etape derulate:

 1. Semnarea Contractului de finanțare între Ministerul pentru Societatea Informațională și SC FERMIT SA în data de 16.12.2013;
 2. S-a derulat procedura de licitație prin publicarea documentației de atribuire a contractului de furnizare echipamente hardware, licențe software, servicii implementare ERP și servicii instruire personal și a invitațiilor de participare pe www.fonduri-ue.ro în data de 06.02.2014;
 3. Deschidere oferte, evaluare oferte, raport evaluare, stabilire caștigător contract de furnizare echipamente hardware, licențe software, servicii implementare ERP și servicii instruire personal – la sediul FERMIT din Râmnicu Sărat, în data de 12.03.2014;
 4. Semnarea contractului de achiziție de echipamente hardware, licențe software, servicii implementare ERP și servicii instruire personal cu firma caștigătoare a licitației, respectiv "SC CRESCENDO INTERNATIONAL SRL" BUCURESTI - în data de 19.03.2014;
 5. Publicare anunț firmă câștigătoare achiziție echipamente hardware, licențe software, servicii implementare ERP și servicii instruire personal cu firma caștigătoare a licitației pe www.fonduri-ue.ro în data de 19.03.2014;
 6. Demararea implementarii proiectului, începând cu data de 10.05.2014 prin:
  • Achizitionarea echipamentelor hardware
  • Achizitionarea licentelor sofware
  • Instalarea aplicatiilor software achiziționate
  • Instruirea personalului care utilizeaza aplicatia CAD 3D si aplicatia ERP
  • Implementarea aplicatiei ERP
 7. Finalizarea implementarii proiectului la data de 05.12.2014;

În prezent FERMIT SA a finalizat proiectul in intregime.