Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Proiecte

Axa prioritara 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare

Domeniul 2.3: Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare

Operatiunea 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor si crearea de noi locuri de muncă pentru CD.

Titlu proiect: Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare prin modernizarea infrastructurii acesteia şi dotarea laboratorului de încercări cu un stand dinamometric de ultimă generaţie

Contract POS CCE Nr. 617/19.12.2013
Cod SMIS-CSNR: 48727

Valoarea alocării financiare nerambursabile acordate : 1.188.774,07 lei, din care:

 • Valoarea alocării financiare nerambursabile acordate din Fondul European de Dezvoltare Regionala: 986.682,48 lei
 • Valoarea alocării financiare nerambursabile acordate din Bugetul national: 202.091,59 lei

Anul alocării: 2014 - 2015

Obiectivul general al proiectului:

 • Realizarea de noi materiale de frecare compozite şi ecologice, prin cercetarea proprie şi aplicarea unor recepturi/tehnologii performante similare cu cele din Uniunea Europeana la fabricarea materialelor de frictiune (discuri de ambreiaj, blocuri si placheti de frana). avand ca rezultat cresterea sigurantei în transporturi (auto şi feroviar) , diminuarea poluarii fonice, diminuarea consumurilor de elemente de franare si cresterea fiabilitatii materialelor de fricţiune şi reducerea numarului de interventii de intretinere.

 • Satisfacerea cererii pietei interne pentru prim montaj , precum şi asigurarea de piese de schimb de origine pentru autoturismele din familia Dacia-Logan şi FORD Romania, autovehicule comerciale uşoare ( microbuze, utilitare) Mercedes, Iveco, VW, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Citroen, Iveco.autovehicule comerciale grele (camioane, remorci,autobuze,autocare,tramvaie,metrou): camioane Man , Mercedes, Setra, Volvo, Iveco, Scania, Renault, BMC, Isuzu, Youtong, semiremorci axe SAF, BPW, tramvaie si metrou.

Obiective specifice:

 1. Obiective tehnice:

  • extinderea cercetarii in domeniul realizarii de recepturi din materiale compozite destinate echiparii sistemelor de franare auto la toate categoriile, inclusiv domeniul tractoare, masini agricole, material rulant (saboti si placheti de frana) care sa permita realizarea integrala a performantelor de franare in toate regimurile de exploatare.

  • dezvoltarea activităţii de cercetere prin realizarea de noi materiale compozite, testate în laboratorul propriu la standarde europene, pentru realizarea de:

   • garnituri frana disc si tambur pentru vehicule de pasageri (autoturisme / PC)

   • garnituri frana disc si tambur pentru vehicule comerciale usoare (microbuze marfa si pasageri;

  • dezvoltarea şi diversificarea furnizorilor potenţiali de materii prime şi materiale noi, prin activitatea de cercetare – dezvoltare în laboratorul propriu şi testarea acestora pe ştandul dinamometric, de ultimă generaţie ce se va achiziţiona prin acest proiect.

 2. Obiective economico-financiare:

  • crearea a 2 locuri de muncă noi în activitatea de cercetare dezvoltare faţă de 31.12.2012 începând chiar in timpul perioadei de implementare.

  • menţinerea numărului de personal existent în activitatea de cercetare – dezvoltare, cel puţin 3 ani de la implementarea proiectului.

Proiectul cuprinde următoarele activități:

 1. Modernizare hala laborator (lucrări de amenajare, instalații, dotări);
 2. Achiziție stand dinamometric ce realizează o masă inerțială de 250 kgm2, pentru testarea performanțelor de frânare în condiții normale și umede, uzură și coroziune, comportament la zgomot (NVH) pentru componentele sistemelor de frânare pentru autovehicule de călători PC și autovehicule autoutilitare LCV, cu masa până la 3,5 t;

Etape derulate:

 1. Modernizare hala laborator (lucrări de amenajare, instalații, dotări);
  1. Inceperea procedurii de licitație prin publicarea documentației de atribuire și a invitațiilor de participare pe www.fonduri-ue.ro în data de 17.02.2014;
  2. Deschidere oferte, evaluare oferte, raport evaluare stabilire caștigător contract de lucrări "Modernizare hală laborator (lucrări de amenajare, instalații, dotări)" - la sediul FERMIT SA Râmnicu Sărat, în perioada 28.02.2014 – 05.03.2014;
  3. Semnarea contractului de achiziție de lucrări cu firma caștigătoare a licitației, respectiv “SC ROMCONSTRUCT 2000 SRL” - în data de 15.03.2014;
  4. Publicare anunț firmă caștigătoare achiziție de lucrări "Modernizare hala laborator" pe www.fonduri-ue.ro în data de 19.03.2014;
  5. Demararea lucrărilor de modernizare hală laborator (lucrări de amenajare, instalații, dotări) în data de 04.04.2014;
  6. Finalizarea următoarelor etape din cadrul lucrării "Modernizare hală laborator (lucrări de amenajare, instalații, dotări)":
   • Reamenajare suprafată vitrată - 21.05.2014
   • Zugrăvire incintă – 21.05.2014.
   • Reparatii luminatoare de plafon – 10.06.2014
   • Dotari hala laborator : calorifere si centrala termica murala – 24.06.2014
   • Lucrari instalatii electrice – 24.06.2014
   • Dotari hala laborator: compresor aer si pompa circulatie – 23.07.2014
   • Amenajare pardoseala – 30.07.2014
   • Instalatii termice – 30.07.2014
   • Instalatii aer comprimat – 30.07.2014
  7. Incheierea lucrarilor pentru obiectivul de investitii “ Modernizare hala laborator “ prin semnarea, de catre ambele parti, respectiv:
   • antreprenorul principal – SC ROMCONSTRUCT 2000 SRL si
   • beneficialul lucrarii – SC FERMIT SA
   a procesului verbal de punere in functiune - in data de 06.08.2014.
 2. Achiziție stand dinamometric ce realizează o masă inerțială de 250 kgm2, pentru testarea performanțelor de frânare în condiții normale și umede, uzură și coroziune, comportament la zgomot (NVH) pentru componentele sistemelor de frânare pentru autovehicule de călători PC și autovehicule autoutilitare LCV, cu masa până la 3,5 t;
  1. Începerea procedurii de licitație prin publicarea documentației de atribuire și a invitațiilor de participare pe www.fonduri-ue.ro în data de 21.02.2014;
  2. Deschidere și evaluare ofertă depusă la sediul FERMIT SA în perioada 10.03.2014- 13.03.2014;
  3. Anunț de anulare a procedurii de atribuire a contractului de furnizare bunuri: “Achiziție stand dinamometric ce realizează o masă inerțială de 250 kgm2, pentru testarea performanțelor de frânare în condiții normale și umede, uzură și coroziune, comportament la zgomot (NVH) pentru componentele sistemelor de frânare pentru autovehicule de călători PC și autovehicule autoutilitare LCV, cu masă până la 3,5 t" - publicat pe www.fonduri-ue.ro în data de 13.03.2014;
  4. Reluare procedură de licitație prin republicarea documentației de atribuire și a invitațiilor de participare pe www.fonduri-ue.ro în data de 14.03.2014;
  5. Deschidere oferte, evaluare oferte, raport evaluare - stabilire caștigător contract de furnizare bunuri: "Achiziție stand dinamometric ce realizează o masă inerțială de 250 kgm2, pentru testarea performanțelor de frânare în condiții normale și umede, uzură și coroziune, comportament la zgomot (NVH) pentru componentele sistemelor de frânare pentru autovehicule de călători PC și autovehicule autoutilitare LCV, cu masa până la 3,5 t" la sediul FERMIT SA Râmnicu Sărat în perioada 31.03.2014 – 04.04.2014;
  6. Semnarea contractului de furnizare bunuri cu firma caștigătoare a licitației, respectiv GREENING ASSOCIATES, INC - în data de 15.04.2014;
  7. Publicare anunț firmă caștigătoare contract de furnizare bunuri: "Achiziție stand dinamometric ce realizează o masă inerțială de 250 kgm2, pentru testarea performanțelor de frânare în condiții normale și umede, uzură și coroziune, comportament la zgomot (NVH) pentru componentele sistemelor de frânare pentru autovehicule de călători PC și autovehicule autoutilitare LCV, cu masa până la 3,5 t” pe www.fonduri-ue.ro în data de 17.04.2014;
  8. Executie stand de catre firma GREENING ASSOCIATES, INC.
  9. Montarea și punerea în funcțiune a standului dinamometric la sediul FERMIT SA.
  10. Instruire personal privind modul de utilizare a standului, la sediul FERMIT SA.
  11. Sustinerea conferinte de presa cu ocazia finalizarii proiectului.
  12. Finalizare proiect in data de 25.06.2015